Třídící sleva na komunální odpad

Jak funguje třídící sleva na odpady, jak ji mohou města a obce uplatnit?

Podle jakého ustanovení zákona o odpadech obec může slevu uplatnit?
Obec může na základě přechodného ustanovení v § 157 nového zákona o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb.) v případě odpadů, které spadají do dílčího základu za využitelné odpady, při jejich uložení na skládku uplatnit u provozovatele skládky nárok na tzv. „slevu“ – tedy zařazení těchto odpadů do dílčího základu za komunální odpady, u nějž výše poplatku činí pouze 500 Kč za tunu odpadu. Nejedná se o zařazení do základu pro zbytkový odpad, ale o samostatný dílčí základ vymezený přechodným ustanovením.

Na jaké množství odpadů se třídící sleva vztahuje v roce 2022?
Celkové množství odpadů, k nimž obec uplatní slevu, nesmí přesáhnout v roce 2022 množství 190 kg na jednoho obyvatele obce. Jedná se o množství odpadů uložené na skládku odpadů. Obec s 1000 obyvateli tedy může uložit 190 000 kg (tj. 190 tun) odpadu na skládku za poplatek 500 Kč/t.

Do jakého roku se bude moci sleva uplatňovat?
Do roku 2029.

Lze uplatnit slevu pouze u jednoho provozovatele skládky?
Obec může uplatnit slevu u více provozovatelů skládek, nicméně vždy musí těmto provozovatelům nahlásit rozhodné údaje pro uplatnění slevy.

Jak se postupuje v okamžiku překročení množství odpadu, které může být uloženo se slevou?
Od okamžiku uložení množství odpadů, na které může být uplatněna „sleva“, se tyto odpady zahrnou do dílčího základu za ukládání využitelných odpadů na skládku, jehož sazba v roce 2022 činí 900 Kč za tunu odpadu. Pokud je při předání odpadu na skládku dosaženo hranice „slevy“, použije se dílčí základ za ukládání využitelných odpadů pouze na tu část odpadů, která přesáhla hranici slevy.

 

You may also like...