AKTUALITY

Zálohování PET lahví nebo ne

„Mají politici zakázat lidem nákup v nezálohovaných lahvích?” ptá se odborník Aktuálním politickým tématem, které se silně dotýká i zájmů obcí a měst stejně jako peněženek občanů, je otázka povinného zálohování PET lahví. S několika dotazy k tomuto tématu jsme se obrátili na Petra Havelku, výkonného ředitele České asociace odpadového hospodářství. Na věc má velmi vyhraněný názor. Podle oficiálních dat se v ČR vysbírá 8 PET lahví z 10 uvedených na trh, je podle vás třeba zavádět v ČR zálohy na PET lahve? Z odborného hlediska taková potřeba objektivně není. Ano, máte pravdu, že občané v ČR se po více než dvaceti letech dobrého fungování stávajícího systému separace...

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pozor při třídění plasů

Dobrý den do obcí a měst, v pátek 04.11.2022 u Vás probíhal svoz plastů a při výsypu na třídící lince jsme zjistili, že nějaký občan vhodil do kontejneru červenou barvu, která znehodnotila naprostou většinu zbylých plastů, tyto plasty jsme museli uložit jako směsný komunální odpad. Prosím o upozornění občanů, že barvy, ani prázdné kyblíky od barev nepatří do žlutých kontejnerů – můžete zveřejnit i fotografii, kterou zasílám v příloze. Děkuji za spolupráci a přeji příjemný zbytek dne.   S pozdravem Bc. Ivana Nováková OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Třídící sleva na komunální odpad

Jak funguje třídící sleva na odpady, jak ji mohou města a obce uplatnit? Podle jakého ustanovení zákona o odpadech obec může slevu uplatnit?Obec může na základě přechodného ustanovení v § 157 nového zákona o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb.) v případě odpadů, které spadají do dílčího základu za využitelné odpady, při jejich uložení na skládku uplatnit u provozovatele skládky nárok na tzv. „slevu“ – tedy zařazení těchto odpadů do dílčího základu za komunální odpady, u nějž výše poplatku činí pouze 500 Kč za tunu odpadu. Nejedná se o zařazení do základu pro zbytkový odpad, ale o samostatný dílčí základ vymezený...

Posted in Uncategorized | Leave a comment